reality

Zemní práce

- odkopávky, výkopy, násypy, zásypy - ČSN 73 3050
PODKLAD ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
- skrývka ornice cca tloušťka 150 až 300 mm
- vytýčení stavby - přesné umístění
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ - pomocí vápna, vytyčování kolíků a následně pomocí laciček.
ODKOPÁVKY - plošné odstranění terénních nerovností, také skrývka ornice (150 - 300 mm).
VÝKOPY - zemní práce prováděné (hloubené) pod úroveň terénu.
Stavení jámy - výkop o rozměru menším 2 x 2 m.
Stavební rýha - převládající je délka, šířka by měla být větší než 2 m.
Stavební šachta - převládající rozměr je hloubka do 36 m.
ZÁSYPY - výplň vykopaného prostoru pod úrovní terénu až do úrovně terénu původního.
většinou ze sypkých materiálů (hutní se po max. 0,4 m.
NÁSYP - nasypaná vrstva nad původním povrchem území.


Zajištění stěn výkopů

Článků: 0

Roubení stěn

Článků: 0

Pažení záporové

Článků: 0

Vetknuté podzemní stěny - milánské

Článků: 0

Výkopy ve vodě

Článků: 0

Štětové stěny

Článků: 0

Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha