reality
<

Příčky

• Příčky jsou nenosné svislé konstrukce rozdělující vnitřní prostory budovy, přenášející jen svou vlastní hmotnost 
do nosných konstrukcí (stěny, stropy).
FUNKCE:
• optické dělení prostoru
• zvukově izolační
• tepelně izolační
• protipožární
DĚLENÍ PŘÍČEK:
1. Dle hmotnosti
• velmi lehké 
• lehké 
• těžké
2. Dle zabudování
• pevné (přemístění = vybourání)
• přemistitelné (z lehkých dílců = lze demontovat)
• pohyblivé (posuvná dráha - posuvné, skládací)
3. Dle statického systému
• spodní uložení, zavěšení (na strop), boční uložení, kombinované uložení
4. Dle technologie provedení
• Zděné - cihelné; tvárnicové (keramické, betonové, plynosilikátové apod.); skleněné; skleněné; kamenné; smíšené.
• Monolitické
• Montované
5. Dle akustických vlastností
• Jendoduché - jednovrstvé (jeden materiál) a vrstvené.
- Plošná hmotnost stěny je velmi důležitá.
• Dvojité - skládají se ze dvou samostatných stěn oddělených vzduchovou mezerou, krerá se může částečně
vyplnit pohltivým měkkým materiálem.
• Kombinované - jsou sestavené ze zálkadní stěny a jedné nebo oboustranné akustické předstěny oddělené
od zálkadní stěny.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha