reality
<

Montované stropní konstrukce

° Montované stropní konstrukce se skládají z prvků (plošné, tyčové, kusové), které jsou vyráběné ve výrobách a poté
se na stavbách montují a sestavují.
° Výhodou je rychlá a snadná montáž - zkrácení výstaby, jsou okamžitě únosné.
° Nevýhoda u montážních stropů je vysoká hmotnost a rozpětí dle koordinačních a typizačních rozměrů.
° Prvky (desky, panely, nosníky) se kladou na podpory např. do cementové malty, na betonový kvádr, ocelový plech nebo prkno.
Dělí se na:
Plošné - desky, panely, povaly
Nosníkové - nosník + výplň
Desky

Desky - mohou být plné nebo vylehčené dutinami
- rozpětí desek je do 3 m
- jejich uložení je min. 100 mm
- prostup se provádí v místě dotiny a to prosekáním
Panely - jsou to velkorozměrné prvky.
Plné železobetonové panely - jejich šířka je 600, 1 200, 3 600; tloušťka 120 mm; délka 3 600 mm; uložení 140 mm.
montáž plných ŽB panelů se provádí pomocí jeřábů a závěsných ok (nesmejí se prosekávat).
Dutinové panely - mají velkou únosnost - velkou hmotnost dílce; rozpětí až 8 m; TI panelu až 250 m.
- Jednotlivá oka dutinových panelů se provazují spojovacím železem a svařují se, lze je prosek v místě dutin.
Nosníkové - skládané (montované)
Z válcovaných nosníků a keramických desek HURDIS
- jsou s kolmými čely nebo se šikmými + patky).
- šířka HUDRIS desky 250 mm; tloušťka 80 mm, délka 1 100 - 1 200 mm.
Montáž:
1. Položíme nosníky.
2. Navlečeme patky.
3. Uložíme desky se šikmými čely.
4. MVC max. 10 mm.
5. Zásyp nebo polystyren.
6. Nadbetonování profilu betonovou mazaninou minimální tloušťky 40 mm.

 Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha