reality

Rozdělovací spáry

Rozdělují stavební objekt a tím i stavební konstrukce ve svislém směru na menší tuhé celky s možností volného pohybu.
ZÁKLADNÍ DŮVOD PRO TOTO ČLENĚNÍ STAVBY JSOU:
• objemové změny v konstrukcích
• nestejné sedání budovy
ROZDĚLENÍ:
Dilatační - směr pohybu vodorovný (horizontální).
Posuvné - směr pohybu svislý (vertikální).
Pohybové - směr v pohybu horizontální i vertikální.
Stavební - pracovní spára vynucená např. technologií prací.
Šířka orzdělovací spáry - DL = L * a * Dqp ale min. DL = 20 mm.
L...délka prvku (konstrukce) v m.
a...teplotní součinitel délkové roztažnosti.
Dqp...zatěžovací teplota ve °C.


Dilatační spáry

Článků: 0

Posuvné spáry

Článků: 0

Pohybové spáry

Článků: 0

Stavební spáry

Článků: 0

Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha