reality
<

Základové desky

• Desky základové jsou plošnou konstrukcí v celém půdorysném rozsahu stavby.
MATERIÁL - vždy železobeton, obvyklá tloušťka 400 - 1 200 mm.
POUŽITÍ DESEK:
• Velmi málo únosné zeminy, pro výškové budovy vzhledem k velkému zatížení.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha