reality
<

Hloubka založení

• Hloubka založení je v podstatě rozdíl úrovně základové spáry a nejníže položeného bodu upraveného terénu
u objektu.
STANOVUJE SE S OHLEDEM NA:
• stabiltu a sedání stavby
• klimatické vlivy (promrzání nebo vysychání půdy)
• geologický a hydrogeologický profil půdy
MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZALOŽENÍ S OHLEDEM NA KLIMATICKÉ VLIVY:
800 mm od upraveného terénu - běžný terén (mimo horské oblasti)
500 mm - skalní a poloskalní půdy, pod vnitřními stěnami (žádný vliv promrzání)
1 200 mm - v soudružných zeminách s hladinou spodní vody v hloubce menší než 2 m; jílovité zeminy
ZLEPŠENÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY
• Nahrazení původní zeminy jinou zeminou (tzv. polštáře)
• Zhutněním, odvodněním
• Přísadami do základové půdy
• VysoušenímNabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha