reality
<

Kleštiny

- vodorovné prvky.
° Kleštiny zaručují příčné ztužeí plných vazeb (svázání vaznic, sloupků a krokví v plných vazbách).
Kleštiny se vždy osazují ve dvojici v místech vaznic:
Kleštiny dolní - vážou krokve plné vazby nebo pozednice k sloupkům nebo vzpěrám.
Kleštiny horní (střední) - vážou vzájemné krokve v plné vazbě, střední vaznice a sloupky (u větších rozponů krovů mohou
být ve více útovních podle polohy vaznic).
Kleštiny vrcholové - mohou se užít pro zjištění vrcholového spoje krokví v plné vazbě a vrcholcové vaznice.
Základní tesařské spoje:
- spoje tesařské
- spoje hřebíkové
- spoje vrutové
- spoje svorníkové a kolíkové
° Většinou se používá kombinace spojů ( např. tesařské spoje soplněné kolíky, hřebíky nebo svorníky).Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha