reality
<

Rámové skelety

• Sloupy + průvlaky = rám, který zajišťuje stabilitu budovy.
• Stropní deska je podepřená průvlaky, zvýšení tuhosti rámového systému - ztužující stěny.
Jejich rozmístění v půdorysu musí být souměrné.
PŘENÁŠENÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ (uspořádání rámů):
Příčné - dobrá tuhost, variabilnost členění fasády, komplikace při provádění instalací.
- Výška budovy by měla být větší než dvojnásibná šířka (5 až 6 podlaží).
Podélné - snadné provedení instalací, omezená variabilita fasády, rámy zastiňují místnost = menší výška okenních pásů.
- Rozpon 4,5 až 6 m; výška budovy max. dvojnásobná šířka (2 až 4 podlaží).
• Obousměrné - velmi vysoká tuhost, budovy jsou nepříznivě namáhané obzvláště výškově.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha