reality
<

Schodiště

° Je umístěno ve schodišťovém prostoru, skládá se z ramen, podest a stupňů.

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR - prostor, ve kterém je schodiště umístěno.

SCHODIŠŤOVÉ RAMENO - konstrukce, která spojuje různé výškové úrovně, má minimálně 3 stupně.
- nástupní
- výstupní
- mezilehlé

PODESTY (ODPOČÍVADLA) - konstrukce umožňující spojení nebo ukončující schodišťového ramene v jedné vysoké úrovni.

ZRCADLO - volný prostor mezi schodišťovými rameny (umístění výtahu).

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ - konstrukční prvek vytvářející schodišťové rameno umožňuje jedním krokem překonat určitou výšku
a délku.
Horní plocha = stupnice
Spodní plocha = podstupnice
Boční plocha = čelo

STUPEŇ JALOVÝ - horní plocha lícuje s plochou podesty (poslední).

STUPEŇ NÁSTUPNÍ - první stupeň v rameni.

STUPEŇ UKONČUJÍCÍ - nejvyšší poslední stupeň ve schodišťovém rameni.

VÝSTUPNÍ STUPEŇ - mezilehlé stupně, mezi nástupním a ukončujícím.

ROZDĚLENÍ SCHODIŠTĚ

1. DLE UMÍSTĚNÍ - vnitřní
- vnější (předložené, provozně souvisí z budovou)
- teréní

2. DLE FUNKCE - hlavní
- vedlejší (provozní)
- vyrovnávací
3. DLE POČTU RAMEN - jednoramenná
- dvozramenná
- víceramenná
4. DLE TVARU RAMEN - s přímými - stupně se stálou šířkou stupnice
- se zakřivenými - šířka stupnice je proměnná
- se smíšenými
5. DLE SMYSLU VÝSTUPU - přímé
- pravotočivé
- levotočivé
6. DLE ZPŮSOBU PODPOROVÁNÍ STUPŇŮ - s plně podporovanými stupni
- s oboustranně podporovanými stupni nebo zavěšenými
- s jednostranně vetknutými stupni do nosných stěn
- se zvláštními stupni (eskalátory)
7. DLE SKLONU RAMEN - rampová 10 - 20°, výška tupně 80 - 120mm
- mírná 20 - 30° 130 - 150mm
- běžná 25 - 35° 150 - 180mm
- strmá 35 - 45° 180 - 200mm
8. DLE PŘEVLÁDAJÍCÍHO MATERIÁLU - dřevěná
- kamenná
- cihelná
- betonová (ŽB)
- kombinovaná
9. DLE TECHNOLOGIE PROVEDENÍ - monolitická
- montovaná
° Stupně musí mít stejnou výšku a šířku (v místě výstupní čáry) v celém rameni.
DESKOVÉ SCHODIŠTĚ
° Deska je nosnou konstrukcí, je vetknuta do podestových nosníků nebo tvoří lomenou desku.
Dle materiálů - monolitické
- prefabrikované
SCHODNICOVÉ SCHODIŠTĚ
Schodnice jsou šikmé nosníky, které jsou uložené nebo vetknuté do podestových nosníků.
Výhodou je, že schodiště je samostatný prvek a nenarušuje schodišťové zdivo.
ZÁBRADLÍ
Zábradlí ukončuje schodišťová ramena na volných koncích a jsou zakončena madly. Musí být pevná, nehořlavá a hlavně bezpečná.
Výška zábradlí - 900 - 1.100mm
Šířka mezer v zábradlí - maximálně 130mm
- Schodiště s 3 stupni = zábradlí (550mm převýšení)
- Oboustranné obezdění (stěny) madlo alespoň na jedné straně
Madlo - materiál - dřěvo, plast, kov se zarážkami - minimálně 40mm od líce zdiva
Kotvení zábradlí - do ramen a podest z boku nebo ze shora.
- zakotvení sloupků maximálně ke každému 3 - 4 stupně (cca 600 - 900) do hloubky.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha