reality
<

Výkopy ve vodě

HPV nad základovou spárou = odvodnění základové spáry.
ŘEŠENÍ:
- povrchovým odvodněním
- hloubkovým dovodněním
Spád příkopu do 1% délky 50 až 100 m.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha