reality

Podlahové vytápění

Výhody podlahového vytápění:

1. Pořizovací náklady jsou u podlahového vytápění o 40 až 50% nižší než u teplovodního systému.

 

2. Topné kabely mají vysokou životnost po dobu minimálně 50-ti let.

3. Díky příznivému vertikálnímu rozložení teplot, je výše teploty ideální.

 

4. Topné kabely lze instalovat na plochy libovolné velikosti i tvaru.

 

5. Ideální teploty je dosaženo při teplotě vzduchu o 2 až 3°C nižší než u topného systému s radiátory - to vede ke snížení spotřeby energie o 10 až 15%.

 

6. Podlahové vytápení má však i zdravotní výhody - díky minimální cirkulaci vzduchu a nízké teplotě topného prvku odpadá napalování a víření prachu.

Čistota u podlahového vytápění se udržuje snadněji než u klasických systémů.

 

7. Viditelné zůstávají pouze termostaty  - ostatní prvky jsou ukryty v konstrukci podlahy a tím vzniká volná podlahová plocha.

8. Každou místnost je možné ovládat zvlášť - systém podlahového vytápění je řízen elektronickým termostatem s přesností 0,4°C, a tak si můžete nastavit přesnou a rychlou regulaci. 9. U podlahového vytápění je možné ohřívat pouze některá místa podlahy - možnost lokálního temperování.

10. Další možností u podlahového vytápění je doplňkový ohřev v přechodném období - v době mimo hlavní topnou sezónu (jaro, podzim), kdy se nevyplatí uvádět do provozu hlavní topný systém.

 

PRINCIP A ZÁKLADNÍ POPIS PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

 

° Použití podlahového vytápění je ekomicky i provozně výhodnější, pokud používáme jako zdroj tepla elektřinu (akumulační nádrž, elektrokotel, konvektory).

° Topné kabely jsou tvořeny odporovým topným jádrem, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie v tepelnou, čímž je ohříván celý kabel a následně i betonová vrstva, v níž je topný kabel uložen.

° Topnou desku tvoří konstrukce podlahy, která předává tepelnou energii vzduchu v místnosti a sáláním ohřívá i ostatní konstrukce (strop, stěny...).

° Podlahové elektrické vytápění může sloužit z hlediska provozování topné soustavy jako zdroj tepla v místnosti, nebo může sloužit jako dopněk jiného zdroje tepla (temperování podlahy).

° Systém podlahového vytápění je regulován (v případě hlavního vytápění) podle momentální teploty vzduchu, při temperování je snímána pouze teplota podlahy.

° K regulaci je provozně ekonomické použít programovatelné termostaty.

 

POKYNY PRO STAVEBNÍ ČÁST

° Vytápěná podlaha je konstruována jako tzv. plovoucí - betonová deska s topnými kabely je od podkladu oddělena vrstvou tepelné izolace a od stěn dilatačními spárami o tloušťce min. 5mm, které jsou vyplněny tepelnou izolací.

° Jako tepelnou izolaci je třeba použít materiál s nízkou stlačitelností - vhodný je podlahový polystyren o minimální objemové hmotnosti 25kg/m³ (případně lze použít polyuretan).

° Tepelná izolace by měla mít tloušťku mezi 4-mi až 10-ti centimetry, podle typu systému a umístění místnosti.

° Betonová deska se zhotovuje z prostého betonu pro podlahové konstrukce, který je případně možné zušlechtit pomocí speciálních přísad.

° Před uvedením topného systému podlahového vytápění je třeba nechat betonovou vrstvu vyzrát po dobu 28-mi dní.

 

STAVEBNÍ CHEMIE

° Lepidla na dlažbu, spárovací a stěrkové hmoty je třeba používat výhradně flexibilní, vhodné pro podlahové vytápění a při jejich aplikaci se řídit pokyny výrobce.



Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha