reality
<

Základové pásy

MATERIÁL:
• Beton
• Železobeton
• Lomový kámen
• Prefabrikovaný dílec
ŠÍŘKA ZÁKLADOVÉHO PÁSU - vypočítývá se ze zatížení stavby, přípustného namáhání
základové půdy. Rozšíření základového pásu pod zdí min. 100 mm.
TVAR:
• Obdélníkový
• Lichoběžníkový
• Stupňovitý
• Deskový
• Žebrový
POUŽITÍ:
Pro založení stěn od 6 N/m2, tzn. přibližně příčka tloušťka 150 mm, výška 3 m.
Lehčí příčky se ukládají přímo na vyztužený podkladní beton.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha