reality
<

Hlavicové skelety

• Průvlaky jsou redukovány do silně vyztužených prvků (hlavic uložených na sloupech).
• Zatížení stropní konstrukce je přenášeno prostřednictvím těchto hlavic do sloupů.
Hlavice zabraňují propíchnutí desky sloupem a zkracují rozpětí desky (menší průhyby desky.
TVAR HLAVICE:
- Ppravoúhlý
- kruhový
- mnohoúhelníkový
ROZPON: 6 až 9 m
VÝHODA - vysoká únosnost (pro objekty skaldování výroby).
NEVÝHODA - obtížné provádění instalací, které hlavicí nesmí procházet.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha