reality
<

Střecha

Střechy dělíme podle sklonu na:
Ploché - ČSN 731901 (sklon 0°až 5°)
Sklonité
- šikmé (sklon 5°až 45°)
- strmé (sklon 45°až 90°)
° Střecha, nebo-li střešní konstrukce je konstrukce nad vnitřním prostředím, která je vystavená přímému působení
povětrnostních vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu.
° Střecha se skládá z nosné střešní konstrukce + jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami + 
doplňkové konstrukce a prvky.
Střešní plášť (nenosná konstrukce) je část střechy, která je doplňena některými z dále uvedených vrstev:
- hydroizolační
- tepelně izolační
- spádová, podkladní
- parotěsná, expanzní, pojistná nebo pomocná hydrizolační
- podhledová (dle požadavků)
Faktory působící na střechu:
Mechanické a dynamické namáhání střech - odolnost oproti nahdilému zatížení (klimatická - sníh,, voda, vítr),
zatížení teplotou (sluneční záření).
Hydro fyzikální namáhání - střecha by neměla propouštět vodu ani vlhkost v kapalném skupenství.
Vlhkostní stav a režim - dosažení příznivého vlhkostního stavu střechy (např. pokles pevnosti, zvýšení hmotnosti,
objemné změny, snížení tepelně izolačních vlastností střechy), které by ohrozily funkce plněné střechou.
Korozní namáhání střech - odolnost proti chemickým, tepelným, biologickým, elektromagnetickým a atmosférickým vlivům.
Požadované vlastnosti:
- Odolnost vůči povětrnosti, VU záření, vlhkosti.
- Životnost střechy závisí na kvalitě provedení a vlastnostech použitých materiálů a prvků.
- Tepelně izolační schopnost - vrstva udržující požadovanou teplotu vnitřního prostředí, bránící hlavně úniku tepla.
- Akustická - průzvučnost vzduchová a kročejová - dle typu střechy.
- Spolehlivost - mechanická, fyzikální.
- Požární, hygienická a ekologická.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha