reality
<

Plošné základy

TYPY DLE TVARU:
• Pásy
• Patky
• Desky
• Rošty
MATERIÁL:
• Beton
• Kámen
• Železobeton
• Cihla
MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZALOŽENÍ - 800 - 1 200 mm pod povrch.
POUŽITÍ:
Tam, kde je dostatečně únosná základová půda v malé hloubce pod terénem.
Velikost plochy základů závisí na vlastnostech základové půdy a zatížení stavbou.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha