reality

Překlady

° Překlady tvoří nadpraží otvorů a výklenků ve stěnách.

° Rozprostírá zatížení nad otvorem do ostění a plné části svislé konstrukce.

V obvodové zdi musí bý překlady tepelně izolovány (tepelný most).

Typy zatížení:

° rovnoměrné spojité ( např. ŽB deskou)

° osamělými břemeny (např. nosníky)

Polohy zatížení:

° jednostranné s exentricitou (u obvodové stěny)

° oboustranné (u střední stěny)

Dle tvaru střednice překladu je nadpraží:

° rovné - působí jako prostý nosník namáhán tlakem nebo ohybem

° klenuté - namáhané dle vzepětí tlakem nebo tlakem s ohybem

POŽADAVKY NA PŘEKLADY

° statické – přenos zatížení do přilehlých podpor (viz. dříve);

° skladebné – v případě montovaných překladů musí jejich rozměry odpovídat

skladebným rozměrům svislých konstrukcí, oken i stropů

° tepelně izolační – v místě překladu nesmí vzniknout tepelný most, proto

se provádí zateplení z exteriérové strany překladu (rozdílné materiály).

Dle technologie provádění dělíme překlady jako:

° monolitické (železový beton) – lité do bednění

° montované – kámen – přímé, klenuté

° dřevo

° cihly – přímé (plochá klenba - vyztužené pásovinou)

° klenuté

° ocelové nosníky (především u rekonstrukcí)

° keramické nosníky (Porotherm, Keratherm apod.)

° za železobetonu – prefabrikované (RZP)

° z lehkých betonů (systém Ytong, Hebel = Xella)

° kombinované

MONOTICKÉ PŘEKLADY

Lze je navrhovat pro libovolné rozpětí a zatížení jako:

° prostý nosník – nad 1 otvorem

° spojitý nosník – nad více otvory

Uložení u = 7,5 * ls ale min. 200 mm

Rozměry min. – výška h = 1/20 l

rozpětí l = 1,05 ls

Způsob vyztužení - tepelná izolace z exteriéru (okno).

PŘEKLADY 11,5 A 14,5 - PLOCHÉ

Keramické ploché POROTHERM překlady

° nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích

° ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty => nejsou nosné samy o sobě => nosné až ve spojení s nad nimi vyzděnou nebovybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou tlakovou zónou nazývá se překladem spřaženým.

Skutečná délka uložení překladu na zdivu - min. 120 mm na obou stranách zdiva.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha