reality
<

Keramické stropy

° Keramické stropy se používají na individuální výstavbu, nepoužívají se žádná speciální zařízení.
Sestava z:
Nosníků POT - výška nosníků je 80 mm; šírka 160 mm - v osové vzdálenosti po 625 nebo 500 mm;
rozpon (délka nosníků) 1 500 - 8 000 mm; uložení nosníků min. 115 mm; tloušťka stropu cca 190 - 250 mm.
Vložek MIAKO - šířka vložek 525, 400; výška 150, 190 a 230 mm; doplňková vložka 80 mm.
° Nosníky se kladou do malty cementové tloušťky 40 mm na zdivo a vložky na nosníky bez malty.
Nosníky se poděpřou a současně s nimy se ukládají krajní vložky.
Prostor mezi nosníky a tvarovkami se zalije betonem a nadbetonuje se monolitová deska min. 30 mm nad tvarovky.
Po dosažení požadované pevnosti betonu začne strop plnit svou funkci.
Úprava stropu se provádí pod příčkou.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha