reality
<

Kovové stropy

° Kovové stropy se skládájí z lisovaného trapézového plechu a želeobetonové desky.
Rozpětí kovových stropů 3 - 9 m; výška plechů 30, 50, 80 mm.
Plechy se používají nejčastěji jako součást konstrukce.
U bytových a občasných staveb musíme věnovat pozornost:
1. Akustice (dvojitý prvek - nosná část, podhled)
2. Požární bezpečnosti (protipožárný nástřik či podled)
Konstrukce:
Spřažené - beton spolupůsobí a přenáší zatížení (min. tloušťka 40 mm), vložená výztuž, přivažená k plechu.
Nespřažené - beton je pouze jako výplň, nespolupůsobí.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha