reality
<

Kovové skeletové systémy


Kov má vysokou únosnost tlaku i tahu, je tedy vhodným materiálem pro vodorovné i svislé nosné konstrukce skeletu.
• Má nízký moment setrvačnosti, tedy menší odpor vůči vodorovnému zatížení a excentricky působícím silám -
u vícepodlažních budov je nutné sloupy spřahovat pro zvýšení ohybové tuhosti celého systému.
KOVOVÉ SLOUPY
- Výrazné zmenšení profilů sloupů.
- Menší ohybová tuhost = vetší deformace např. od účinku větru, což je nutné brát v úvahu u kompletačních konstrukcí.
PRVKY SKELETU
- Pofily I a U, popřípadě spojení více profilů dohromady buď svařením, šroubovými spoji nebo nýtovými.
SLOUPY A PRŮVLAKY = rámová konstrukce.
STYČNÍKY
- Spoje svařením (na staveništi problém s kvalitou svarů).
- Spoje mechanické - šrouby, nýty.
- Spoje šroubové - menší tuhost - je potřeba doplnit konstrukci příhradovými ztužidly (diagonální prvky).
VÝHODY:
1. Menší staveništní pracnost oproti zděným nebo monolititckým konstrukcím.
2. Odpadají technologické přestávky.
3. menší profily prvků (oproti zděným nebo betonovým).
4. Více volně využitelné půdorysné plochy.
5. Konstrukce na větší rozpětí.
NEVÝHODY:
1. Menší ohybná tuhost.
2. Malá požární odolnost (nutno použít ochranné nátěry, obklady, omítky).
3. Destrukce prvků korozí - je potřeba konsturkci po dobu její životnosti chránit, případně navrhnout větší profily.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha