reality
<

Nosníkové stropy

Trámový - vzdálenost trámů 1,2 - 3 m; rozpětí až 8 m - s viditelným - nerovným nebo rovným podhledem.
Žebrový - vzdálenost žeber 0,6 - 1,2 m.
Žebříkový - vzdálenost žebírek je do 0,6 m; rozpětí do 4,5 m.
Kazetový - kazetový strop má vzájemně se křížící žebra, které jsou uloženy po celém obvodě, jsou vhodné pro větší rozpětí
místností, žebra také mají větší tuhost a menší průhyb.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha