reality
<

Stěny

Dle způsobu provádění - zděné konstrukce
- monolitické konstrukce
- montované (prefabrikované) konstrukce
Dle užitného materiálu - stěny z cihelných materálů
- stěny z tvárnic na bázi lehkých betonů
- betonové stěny
- kamenné stěny
- dřevěné stěny
- vrstvené konstrukce
Zděné konstrukce - nejstarší dochovalá konstrukce.
Zdivo - konstrukce ze zdivých prvků (z přírodních nebo umělých materiálů) spojovaných maltou nebo kladených na sucho.
Výsledné vlastnosti - vlastnosti staviva a malty.
Malta - směs pojiva (vápno, cement), plniva (písek) a vody.
- pevnost malty závisí na vlastnostech a množství pojiva
Druhy malt - vápenné malty MV
- vápenocementové malty MVC
- cementové malty MC (pilíře, sloupy)
Únosnost zdiva - parametry staviva a spojovacího materiálu
- vazba zdiva - rozložení tlaků ve zdivu
- běhouny (podélné prvky) a vazáky

NEHOMOGENNÍ KONSTRUKCE - mají rozdílné stavivo a maltu, rozdílnou mají i deformaci při zatížení zdiva tlakem.
Zatížené zdivo - malta má tendence k roztahování - třením spolupůsobí se stavivem - vzniká napetí ve vodorvoném
směru.
- pokud je deformaci zdiva zabráněno, pak únosnost konstukce roste
např. výztužením v ložních spárách (vyztužené konstrukce).
Lepší mechanické vlasrnosti - vrstvené vyztužené konstrukce (železobetonové jádro spřažené s plášťovým zdivem).
Lepší odolnost ve vodorovném směru - předepnuté zdivo (svislá přepínací výztuž, vubtilnější.

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
° Monolitická konstrukce je litá betonová směs přímo do bednění, které po zatuhnutí směsi odstraníme nebo ponecháme.
Prostý beton - pouze se používá na svislé prvky tlačené.
Žlezobeton - konstrukce tvořená:
- ocelovými pruty - tahové napětí
- betonovou směsí - tlakové namáhání
- Železobeton se používá u všech tažených konstrukcí (ohyb, popř. smyk).
- Má špatné teplně technické vlastnosti - je nutné řešit zateplení.
Postup výroby monolitické železobetonové konstrukce:
- příprava bednění
- provedení a uložení výstuže
- výroba betonové směsi
- doprava betonové směsi do bednění a její zhutnění
- ošetření betonu
Beton
- měkká konzistence
- zhutňování vysokofrekvenčními vibrátory
Bednění monolitické konstrukce
- dříve se skládalo z dřevěných desek, nyní jednoduše použitelné montované systémové bednění různých tvarů.
Materiál systémového bednění - překližka (tl. 5 - 40 mm), ocelový plech (tl. 3 - 4 mm), lehčené polypropylénové
desky + ocelové nebo hliníkové rámy.
Funkce bednění:
- dává tvar konstrukci
- rozděluje konstrukci na jednotlivé pracovní záběry dle požadavku technologického postupu stavby
Systémy bednění:
Dílcové bednění - př. vodovzdorná překližka (tl. 15 mm) - pro ocelové profily nebo pro plochu tužení řeziva.
systémové bednění - pro jeho vysokou životnost se dnes velmi používá, má jednoduché použité.
Dle manipulace a typu prvků se používají systémová bednění typu:
- dílcové
- velkoplošné
- prostorové
Posuvné a pojízdné bednění - používá se zejména pro betonáž svislých konstrukcí výškového charakteru
(např. sila, komíny, věže apod.).
Nafukovací bednění - pryž nebo PVC vyztužené syntetickou tkaninou se používá pro betonáž sloupů, tvrzený papír
napuštěný dehtovou hmotou vytváří válcové formy různých poměrů.
nutno provádět ochranné nátěry bednění!
PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
° Konstrukce prefabrikované jsou z předem vyrobených celoplošných nebo tyčových dílců spojených stykováním.
Materiál:
- keramika
- beton (hutný i vylehčený)
- ocel
- kombinace materiálů
Spoje - vysoké nároky na provedení z hlediska:
- statického (přenos tlakového, tahového, smykového namáhání)
- tepelně technického (zamezení vzniku tep. mostů)
- akustického (zamezení vzniku akustických mostů)Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha