reality
<

Posuvné spáry

• Posuvné spáry umožňují svislý pohyb stavebních celků navzájem a procházejí celou výškou budovy - od střechy,
včetně základů až na základovou spáru.
Používají se při působení těchto vlivů:
Nerovnoměrné sedání objektu - nepravidelné složení základové půdy.
• Nerovnoměrné zatížení - vlivem rozdílné výšky částí objektu nebo rozdílnou velikostí užitého zatížení části objektu
(administrativa + sklady).
Různé typy nadzemní části budovy - vedle sebe skelet a zděná část nebo část ocelová a betonová či ze dřeva.
Dodatečné změny okolního prostředí - pokles hladiny spodní vody.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha