reality
<

Zdivo kamenné

° Kamenné zdivo se v současné době používá jen zřídka, většinou na zálkady, podzemní a soklové části budov, opěrné zdi nebo
rekonstrukce historických budov.
Vlatsnosti:
- velká objemová hmotnost - 2 200 - 2 400 kg/m3
- obtížná opracovatelnost
- neprodyšnost
- pracnost zdění
- špatné tepělně izolační vlastnosti
- odolnost proti povětrnostním a mechanickým vlivům
Dle způsobu opracování a použité vazby kamenné zdivo rozlišujeme:
- zdivo z lomového kamene
- zdivo řádkové (kopákové)
- zdivo kyklopské
- zdivo kvádrové

ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
° Lomový kámen je kámen lámaný v lomu bez dalšího jemného opracování, který má velikost min. 150 mm (častěji 200 mm).
° Nejčastěji se používá vazák, jenž se občas kombinuje s běhounem pro zdivo tloušťky 450 - 600 mm.
° Plně promaltované styčné spáry (tl. 15 - 40 mm) musí být překryty.
° Nepravidelné spáry mezi jednotlivými kameny se vyplňují maltou a drobným kamenivem.
ZDIVO ŘÁDKOVÉ
° Řádkové zdivo je zdivo z opracovaného lomového kamene, jež je provedené z hrubých nebo čistých kopáků, provádí se 
i svisle provázané = haklíkové zdivo.
ZDIVO KYKLOPSKÉ (POLYGONÁLNÍ)
° Kyklopské zdivo se skládá z vybraného lomového kamene, opracovaného do tvaru pěti až osmi úhelníků = polygony.
° Zdivo polygonální se zdí na maltu MV nebo MVC.
° V líci se mohou v jednom bodě stýkat pouze tři spáry.
Šířka spáry - 20 - 30 mm.
Použití - opěrné zdi; pro teréní úpravy.
ZDIVO KVÁDROVÉ
° Kvádrové  zdivo tvoří kameny opracované do přesných rozměrů.
- Tyto kameny se kladou podle prováděcích kamenitých výkresů a spojují se s MC nebo pomocí skobek z nerez oceli.
Spáry - pravidelné (tl. 15 - 20 mm).
Zdivo kvádrové se používá u monumentálních staveb, památníků apod., nebo také jako obkladové zdivo vstpů, soklů 
a při rekonstrukcích.
ZDIVO SMÍŠENÉ
° Smíšené zdivo je složeno ze dvou nebo i více stavebních materiálů a tvoří tak jeden celek.
Kombinace materiálů:
- kámen + cihla
- kámen + beton
- beton + cihla
- kámen + beton + cihlaNabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha