reality

Zákládání staveb

• Zahrnuje návrh zálkadů a volbu vhodné metody realizace zálkadů, včetně provádění nutných zemních prací.
• Zakládání staveb souvisí s mechanikou zemin - vyšetřování mechanického chování a vlastností zemin.


Základy

Průzkum stanoviště

Roznášení zatížení v základové půdě

Hloubka založení


Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha