reality

Komíny

• Komín odvádí do okolí spaliny, které vznikají při vytápění.
KOMÍN SE SKLÁDÁ Z:
- komínového průduchu
- komínového pláště
- sopouch (otvor pro připojení spotřebiče)
- kontrolního a vybíracího otvoru (kontrola čištění průchodu v nejnožším podlaží)
- vymetacího otvoru (slouží k čištění průchodu na pevná paliva pro případ, že nelze čistit průchod ze střechy.
• Vzdálenost dřevěných nosných prvků od omítnuté líce komínového zdiva je min. 50 mm (nenosné prvky = bednění,
laťování min. vzdálenost je 20 mm).
• Pokud dřevěný prvek zasahuje do komínového tělesa, pak min. vzdálenost k průduchu je 300 mm.
VÝŠKA KOMÍNU NAD ŠIKMOU STŘECHOU (min. 650 mm)
• Nad horizonstální rovinou proloženou hřebenem střechy při vzdálenosti komína do 2 m od hřebene.
• Nad rovinou závětrného úhlu 10°proloženou hřebenem střechy.
• Ve vzdálenosti nad 2 m od hřebene, výška 650 mm nad tzv. závětrným úhlem 10°od střešního hřebene.
VÝŠKA KOMÍNU U PLOCHÉ STŘECHY
• Od horizontální roviny proložené nejvýše položeného bodu střechy při vzdálenosti komína od 2 m pro:
- kapalná paliva (min. 1500 mm)
- plynná paliva (min. 1000 mm)
• Od roviny návětrného úhlu 10° proložené nejvýše položeným bodem střechy při vzdálenosti komína nad 2 m pro:
- kapalná paliva (min. 1500 mm)
- plynná paliva (min. 1000 mm)
KOMÍNOVÁ LÁVKA - slouží pro čištění komína, má přístup ze střechy.
• Výška zábradlí 1000 mm (u starších typů budov).


Rozdělení komínů

Článků: 0

Konstrukční uspořádání

Článků: 0

Vícevrstvý keramický komín Schiedel

Článků: 0

Nerezové komíny

Článků: 0

Schiedel KeraStar

Článků: 0

Schiedel ICS

Článků: 0

Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha