reality
<

Okna

Slouží k dennímu osvětlení, dále k proslunění a přirozenému větrání.
• Okna se musí snadno ovládat, čistit, udržovat a opravovat.
VELIKOST OKEN:
- dle konstrukčního systému
- dle požadavku osvětlení místnosti
- dle tepelné a zvukové izolace (slabé místo obvodového pláště).
MATERIÁLY OKEN:
- dřevo
- plast
- slitiny lehkých kovů
DLE ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ:
- okna pevně zasklená (neotvíravá)
- okna otevíravá (osa otevírání - boky křídel)
- okna sklápěcí (dolní hrana)
- okna vyklápecí (horní hrana)
- okna kyvná (vodorovná osa uprostřed výšky okna)
- okna otočná (svislá osa)
- okna posuvná
- okna výsuvná
DLE USPOŘÁDÁNÍ KŘÍDEL:
Jednoduchá - v současné době nejvíc používaná.
Jedno křídlo okna je zasklené jedním nebo dvěma skly v jednom rámu - skla nelze od sebe.
Dvojitá - dvě křídla jsou samostatně otevíravá, mezi křídly je vzduchová mezera 100 až 300 mm.
• Zdvojená - dvě křídla doléhající na sebe, ale každé ve svém rámu, lze je rozdělat od sebe.
rozdělit.
MONTÁŽ: Rám okna se kotví do zdiva pomocí kotev před prováděním omítek. Je nutné zaručit těsnost oken proti
proudění vzduchu a pronikání vody. Z vnější strany se okno chrání okapničkou na rámu a parapetem pod oknem.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha