reality
<

Rozdělení komínů

• Vestavěné
• Přistavěné
• Volně stojící
DLE TVARU PRŮCHODU (v půdorysném průměru):
- čtverec
- kruh
- obdélník (poměr max. 1:1:3)
DLE VELIKOSTI PRŮŘEZU:
• Úzké (do 400 cm2)
• Střední ( do 2025 cm2)
• Průlezné )nad 2025 cm2)
DLE DUHU PALIV:
• Pevná
• Kapalná
• Plynná
DLE PROVEDENÍ:
• Zděné (pro spotřebiče na pevná paliva).
• Montované vícevrstvé (pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva např. Schidel, Roko, EKO).
PODLE POČTU PRŮDUCHŮ:
• Jednoduché
• Sdružené
DLE SMĚRU PRŮDUCHŮ:
• Přímé
• Uhýbané
DLE USPOŘÁDÁNÍ PRŮDUCHŮ:
• S průběžnými průduchy (všechny začínají v nejnižším podlaží).
• S podlažními průduchy (průduchy začínají v jednotlivých podlažích).
• Se společným sběračem (společný sběrač prochází délkou celého komína a průduchy jsou od něho v jednotlivých podlažích umístěny).
- Uhýbání může být max. 15°(rekonstrukce 30°) pouze na jednu stranu!
VYBÍRACÍ OTVORY (min. 120*250 mm)
• Vybírací otvory jsou umístěny do provozní neobytné místnosti nejnižšího podlaží - ve spodní části komína min. 300 mm nad podlahou,
která do vzdálenosti 600 mm od komína musí mít ohnivzdornou úpravu.
VYMETACÍ OTVOR (min. 120*250 mm)
• Vymetací otvory jsou umístěny na půdě nebo v nejvyšším podlaží v neobytné provozní místnosti.
• Výška nad podlahou půdy 800 - 1200 mm.
• Dvířka musí být nehořlavá např. dvojitá kovová a nehořlavá podlaha do 600 mm od komína.
• Volná délka komína nad dvířky ke komínové hlavě max. 6 m (kvůli čištění).
TAH KOMÍNU ZÁVISÍ NA:
• Účinné výšce Lu (od připojení prvního spotřebiče v nejnižším podlaží po vrchol komínu - komínovou hlavu).
• Rozdílu teplot okolního vzduchu a spalin
• Rychlosti proudění větru v exteriéru
SOPOUCH - otvor pro připojení spotřebiče.
• Do délky 250 mm může být rovný, při délce nad 250 mm musí být ve sklonu 1:10.
PRŮDUCH - musí mít neměnný průřez po celé výšce.
MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ PRŮDUCHU
• 100 mm spotřebiče na plynné palivo.
• 110 mm kapalné palivo
• 120 mm pevné palivo, 140 mm u kruhového průřezu, jednovrstvý zděný komín min. 150/150 mm.
KOMÍNOVÉ ZDIVO - PLÁŠŤ
• Z plných cihel CP 20 na MVC, od půdy nad střechu v mrazuvzdorných. nebo z neporézního nehořlavého materiálu,
musí splňovat tepelně technické formy.



Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha