reality
<

Dřevěné stropy

Výhody dřevěných stropů:
1. snadné a rychlé provedení dřevěných stropů
2. dřevěné stropy mají okamžitou únosnost
3. vysoká únosnost dřevěného stropu
4. variabilita dřevěných stropů
Velkou nevýhodou dřevěných stropů je pochopitelně hořlavost.
Spalné
Povalové - spodní líc omítnut, horní hliněná mazanina nebo násyp a povaly (rozpětí 4,5 m).
Trámové - rozpětí trámů max. 8 m; uložení min. 150 mm do kapes.
Polospalné
° Polospalný strop je nesnadno hořlavý - vzdálenost dřevěných prvků je 80 mm; komíny min. 50 mmod omítnutého líce zdiva.
Trámový se zapuštěným zálkopem - snižuje konstrukční výšku podlaží.
Trámový s rákosníky - rákosník vynáší samostatné podhled, trám je odlehčený a může být navržen na větší rozpon místnosti.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha