reality
<

Betonové montované skeletové systémy

VÝHODA - montované skeletové systémy jsou technologicky výhodné - je tu možnost výroby prvků
v lepších podmínkách než poskytuje staveniště.
NEVÝHODA - řešení styků
- Styky přenáší namáhání od zatížení, u obvodových stěn - ochrana proti větru a vodě.
- Přenos zatížení - tlaková namáhání, tahová namáhání - stykovací výzkuž.
RŮZNÉ VÝROBNÍ ŘADY - rozteče sloupů, jiné únosnosti konstrukcí:
- Skelety lehké - rozpetí do 7,2 m - pro menší zatížení.
- Skelety střední - rozpětí do 9 m.
- Skelety těžké - rozpětí až do 12 m - použití předpjatých stropních panelů - pro velká zatížení.
• Použití tyčových prvků (sloupy, průvlaky).
• Montované skeletové systémy zahrnují skelety rámové, deskové a hřibové.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha