reality
<

Konstrukční uspořádání

• Jednovrstvý komín - je vyzděný obvykle z cihel plných s minimální tloušťkou pláště 140 mm.
• Aby nedocházelo k úniku spalin nebo nasávání vzduchu do průduchu, musí být všechny ložné a styčné spáry vyplněny maltou.
• Komín musí mít zatřené spáry nebo musí být omítnut i zevnitř průduchu.
• Komín nesmí sloužit společně pro odvod spalin a odvod vzduchu.
• Do jednoho průduchu nesmí být zaveden více než jeden spotřebič na pevná paliva v patrech nad sebou.
• U průduchů na plynná paliva můžeme zavést více spotřebičů, ale pouze pokud je zdroj o přibližně stejném výkonu.
Společný průduch - připojeno více spotřebičů na stejném podlaží.
• Ke společnému průduchu se může napojit spotřebiče z téhož podlaží a
téhož bytu.
Systém Schiedel až 10 spotřebičů v budově, z toho 4 na patře.
KOMÍNOVÁ HLAVA - provedena na komínu bez vložek (pro tuhá paliva).
• Tloušťka betonové desky min. 80 mm - lícuje se zdivem komínového pláště.
KOMÍNOVÝ NÁSTAVEC - proveden z keramických vložek do průduchu min. 200 mm.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha