reality
<

Roznášení zatížení v základové půdě

NÁVRH ZÁKLADŮ - vychází z celkového zatížení (stálého a nahodilého) přenášeného do základů ze svislých
konstrukcí a ze zjištěného geologického profilu půdy.
ZÁKLADOVÁ SPÁRA - je plocha, ve které se konstrukce základu stýká se základovou půdou, a kde dochází
k přenosu zatížení.
Tlaková zatěžovací síla se přenáší do hloubky půdy pod úhlem 45°až 60°od základové spáry.
S hloubkou pod základy se tlak zmenšuje (rozložení sil do větší plochy).
HLOUBKA ZALOŽENÍ - má vliv na velikost sedání stavby.
Větší hloubka - menší sedání.
PŮDORYSNÝ TVAR ZÁKLADŮ - má vliv na hodnotu stlačení zeminy.
Nejmenší sedání má základ - kruhový, pak čtvercový a nakonec obdélníkový.
• Základ o menší půdorysné ploše vykazuje větší sedání než základ větší plochy (soustředění a rozložení
zatížení plochy zíkladové spáry).
PŘEKRÝVÁNÍ VLIVU ZATÍŽENÍ - problém u základů umístěých blízko sebe.



Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha