reality
<

Ploché střechy

° Sklon plochých střech je min. 1°, ale max. 5°.
Ploché střechy dělíme dle:
Vužití:
Nepochůzné - vstup pouze pro kontrolu stavu konstrukce.
Pochůzné (provozní) - využívá se pro účely dopravy, rekreace, technologického provozu apod.
Počtu střešních plášťů:
Jednopláštová - nevětravá, větravá, s opačným pořadím vrstev.
Dvouplášťová - má dva střešní pláště, horní a dolní, oddělené cílené větranou vzduchovou mezerou 
Víceplášťová
Vzduchový prostor mezi plášti střechy může být:
- Neprůlezný
- Průlezný
- Průchozí (např. půdní prostor)
Skladba ploché střechy
Střesní souvrství - souhrnné označení všech vrstev střechy a skládá se zpravidla z:
Nosné střešní konsrukce - přenášejícíí zatížení do ostatních nosných konstrukcí objektu (vazník, deska, trám).
° Může splynout s nosnou vrstvou střešního pláště.
Tepelně izolační vrstvy - zajišťuje požadovanou teplotu vnitřního prostoru. 
Materiál - vláknité desky, polystyrén, pěnové sklo, lehčený beton.
Spádová vrstvy - vytváří požadovaný sklon následujících vrstev střechy pro dobrý odvoz děšťové vody.
Mikroventilační (expanzní) vrstvy - slouží k vyrovnání různých tlaků vodní páry mzi místem ve střeše a vnějším 
prostředím (dilatační funkce).
Další vrstvy:
- ochranná
- separační
- stabilizační
- drenážní
- filtrační
- vegetační
- podhledováNabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha