reality

Zatížení stavebních konstrukcí

OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB (st. zákon 183/2006)
Základní požadavky
- mechanická odolnost a stabilita
- požární bezpečnost
- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a žívotního prostředí
- ochrana proti hluku
- bezpečnost při užívání
- úspora energie a ochrana tepla
° Požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení budov
° Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb 
° Požadavky na polohu prostředí
° Technologické požadavky
° Ekologické požadavky
° Ekonomické požadavky
° Architektonické požadavky
- urbanistické
- provozní (dispoziční)
- estetické

° Proces návrhu a následné realizace objektů pozemních staveb je na zálkadě výše uvedeného vysoce komplexní činnost,
vycházející z důsledné koordinace všech dílčích činností.

STATICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Statické zatížení - mech, nebo fyzikálnívliv, který vyvolává změnu napjatosti, přetvořeí, změnu polohy k-ce
Dle odezvy - statické
- dynamické
Dle délky působení - stálé - vlatsní tíha, tlaky (zemina, spodní voda), předpětí
- nahodilé - dlouhodobé - skladování
- středodobé - užitné
- rátkodobé - sníh, vítr, námraza, teplotní změny
- okamžité - montážní
- mimořádné - seismické, havárie
Dle intenzity zatížení - normové (charakteristické) - zkušenosti
- výp. přetvoření konstrukce
- výpočtové (návrhové) - s rezervou
- výp. únosnosti konstrukceNabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha