reality
<

Průzkum stanoviště

Zakládá se na geologickém průzkumu základové půdy:
Předběžný průzkum - provádí se pro výběr staveniště.
Podrobný průzkum - již na vybraném místě.
- provádění sond a zatěžovacích zkoušek vzorků základové půdy
- zjišťování přítomnosti a hloubky hladiny spodní vody
- rozbor podzemních vod (např. agresivity)
SONDY
Kopané (jámy, šachty) max. do 8 m (min. 1,2 x 1,8).
Vratné do 100 m hloubky o průměru 100 až 300 mm.
Beraněné
ROZMÍSTĚNÍ A POČET SOND - závisí na velikosti staveniště, na půdorysu tvaru stavby a na zatížení -
min. tři sondy mimo plochu budoucích základů vzdáleny max. 20 až 50 m od sebe.
HLOUBKA SONDY - na únosnou část zeminy (na úroveň zákl. spáry)
- odběr vzorků zeminy vody, z čehož se provádí laboratorní zkoušky a dochází pak určení geologického
profilu území a stanovení únosnosti zeminy.
MODERNÍ METODY PRŮZKUMU
- gravimetrické
- magnetické
- geoeletrické
- radioaktivní
- geotermické
- geochemickéNabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha