reality
<

Vaznicové soustavy

- název je odvozen od způsobu podporování, tzv. vaznicemi (podélné vodorovné prvky).
° Vaznice jsou podporovány v plných vazbách svislým nebo šikmým sloupkem, šikmými vzpěrami a pásky.
Podle polohového umístění v krovu:
Pozední tzv. pozednice - plně uložené na obvododvé stěně objektu, kotvené do stropní konstrukce či nadezdívky 
po cca 1,5 - 5 m.
Střední - umístěny mezi okapem a střešním hřebenem.
Vrcholové (hřebenové) - umístěné v hřebeni krovu.
KROKVE

° Krokve jsou  šikmé prvky, které jsou na vaznice osedlány.
° Ososvá vzdálenost krokví se pohybuje od 0,8 do 1,2 m (dle typu tíhy krytiny, dle zatížení sněhem).
° Volná vzdálenost krokví mezi podporami (vaznicemi) se doporučuje max. 4,5 m.
° Vzdálenost od podpory krokve (střední vaznice) k volnému hřebeni max. 2,5 m s doplněním vrcholovou kleštinou.
° Volný konec krokve přesahující podporu (pozednici) v místě římsy max.1,5 m.
Plná vazba - vazba, kde je vaznice podepřená. Je podporována svislým nebo šikmým sloupkem a šikmými pásky (na vaznici
je osedlaná krokev).
Kontruktní zásady vaznicových soustav:
Vzdálenost plných vazeb - max. 4,5 m.
Mezi plnými vazbami jsou vždy tři vazby prázdné tzv. jalové (vaznice bez podpory, leží na ni pouze krokev).
Krajní plné vazby - vaznice je uložena na štítkové stěně pokud je nosná (tloušťka 300 mm a více) nebo má zděné pilíře.
Vzdálenost od nosného štítu k první plné vazbě krovu je max. přes 3 krokvová pole (tzn. max. 3000 m).
Vzdálenost krokví od štítu max. 300 mm - osově (vzdálenost bez statického posouzení).
° U nenosného štítu s první plná vazba umisťuje zpravdila přes jedno krokvové pole.
DALŠÍ PRVKY VAZNICOVÉ SOUSTAVY
Pásky - šikmé prvky namáhané na tlak, většinou čtvercového půřezu.
- u středních plných vazeb jsou oboustranné
- u krajních plných vazeb jednostranně (pokud je plná vazba umístěna u štítu)
- pásky spolupůsobí při přenášení zatížení z vaznic do sloupků, zkracují rozpětí vaznic
- pásky zajišťují podélnou tuhost vaznicových soustav (tzv. zavětrování)
Vazné trámy - jso trámy nad podlahou ve směru kolmo k hřebeni, což znamená, že jsou uloženy na obvodných stěnách.
- Z požárních důvodů je spodní plocha min. 80 mm nad úrovní nášlapné vrstvy podlahové konstrukce.
Šikmé vzpěry - šikmé prvky podporující sloupek.
- prvek šikmý začepovaný do sloupku a vazného trámu
- šikmé vzpěry spolupůsobící na sloupky při roznášení zatížení na vazný trám
- spolupůsobí při ztužení plné vazby v příčném směruNabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha