reality
<

Pohybové spáry

• Pohybové spáry se navrhují u objektů, kde působí dynamické vlivy (otřesy půdy vlivem seizmicity nebo v
poddolovaném území), směr pohybu je vodorovný i svislý.Nabídka  realizace stavebních úprav
Máte zájem o rekonstrukci nebo chcete se poradit se záměrem rekonstrukce? .
Vyplňte prosím tento formulář :
E-mail
Telefon
Zpráva
Příloha