Spodní stavba podsklepených budov
reality

Spodní stavba podsklepených budov

• Proti pronikání vlhkosti nebo HPV se izoluje stavba hydroizolaci vodorovnou a svislou na betonovou mazaninu a stěny.
PROVÁDĚNÍ HI VE FÁZÍCH:
- vodorovná
- svislá
- následně vzájemné spojení (tzv. HI vana)
HI souvrství - penetrační nátěr, asfaltový pás, rohy zaobleny o poloměru 50 mm.


Zjistit S-rank
Zjistit Google Pagerank

  • prodej bytu v Praze