Roubení stěn
reality

Roubení stěn

POKUD NENÍ MOŽNO VÝKOPY SVAHOVAT - omezený prostor staveniště provádí se výkopy se svislými stěnami zajištěnými
roubením nebo podzemními vetknutými stěnami.
ROUBENÍ SE SKLÁDÁ Z:
Pažení (ve styku se zeminou) svislého vodorovného či šikmého, ze dřeva či oceli.
Rozepření (vodorovné či šikmé vzpěry) zachycuje vodorovný tlak zeminy na pažení.
PROVEDENÍ - ke svislé stěně provedeného výkopu se přiloží pažiny, které se doplní svislými svlaky a zajišťují
se vzpěrami.


Zjistit S-rank
Zjistit Google Pagerank

  • prodej bytu v Praze