Pohybové spáry
reality

Pohybové spáry

• Pohybové spáry se navrhují u objektů, kde působí dynamické vlivy (otřesy půdy vlivem seizmicity nebo v
poddolovaném území), směr pohybu je vodorovný i svislý.


Zjistit S-rank
Zjistit Google Pagerank

  • prodej bytu v Praze