Deskové stropy
reality

Deskové stropy

- min. tloušťka desky dle rozponu (m) ve směru uložení.
Nosné v jednom směru - rozpětí do 3 m - prostě uložená; 4,5 m - vetknutá.
Nosná v obou směrech - rozpětí až 6 m.
Dle uložení:
Prostě uložené - podepřená - používá se na střešní konstrukce a na výrobní a nevýrobní objekty.
Vetknuté - tyto stropy jsou spojeny s podporami v jeden celek zazdění do zdiva nebo s pozedním železobetonovým věncem.
Spojité - probíhají přes více podpor.
Výztuž u vetknuté spojité desky
Rovná - rovná výztuž je hlavní nosnou výztuží. krytí je 10 mm - průměr výztuže je min. 8 a více mm.
Smyková - ohyby obvodu nad podporami dle způsobu podepření.
Rozdělovací - průměr výztuže je 5,6 mm.


Zjistit S-rank
Zjistit Google Pagerank

  • prodej bytu v Praze