Betonové prefamonolitické skeletové systémy
reality

Betonové prefamonolitické skeletové systémy

Prefamonolitické systémy jsou založeny na spojení dvou základních technologických postupů - montované
a monolitické části skeletové konstrukce.
• Snažíme se přizpůsobit dimenze monolitických prvků požadavkům, které se obtížně plní konstrukcemi
prefabrikovanými.
• Je důležité správně provést spoj mezi montovanou a monolitickou částí - stykové plochy prefabrikátů by měli být
vhodně upraveny (vyčnívající výztuž, tavrování).
Příklad:
- Prefabrikované hlavice ze značně vyztuženého betonu + monolitická stropní deska.


Zjistit S-rank
Zjistit Google Pagerank

  • prodej bytu v Praze